New Findings in Stroke Recovery

Researchers at the University of Victoria, British Columbia, Canada, have recently published results showing strength training on the non-affected side can also strengthen weakened limbs after a stroke.

Doctors have known for more than 100 years that short-term, high-intensity resistance training on one side of the body causes some degree of strength gain in the contralateral, untrained limb — for example, the left leg when only the right leg is exercised. The phenomenon is called cross-education, and the strength gain in the untrained limb is up to half of what it is in the trained limb.

This new research with stroke patients is very exciting. The study focused on the legs and ankles with an eye toward walking recovery. The participants spent six weeks rigorously exercising their less-affected ankle dorsiflexors, the muscles that flex the foot and enable natural walking. The training was in 25-minute sessions three times weekly.
Significant results were seen in just 6-8 weeks.
For more information contact BrainAdvantage.

Exercise helps in stroke recovery
Exercising non-affected side helps in stroke recovery.

1 comment:


 1. Cho nên Vương Lâm không chút do dự mà chấn nát quần áo của nàng rồi dùng tiên lực ở đầu ngón tay kích thích cho đến khi vẻ thanh tĩnh trong mắt nàng hoàn toàn biết mất, phá hủy tâm cảnh vừa mới nhập đạo của nàng.

  - Phong ấn trên người ngươi quả thật là quá ít!

  Vương Lâm khẽ nói, hai tay hắn bấm pháp quyết, từng đạo cấm chế lập tức từ trong tay lấp lánh bay ra rồi rơi lên trên người Diêu Tích Tuyết.

  Đặc biệt là vài vị trí mẫn cảm trên người Diêu Tích Tuyết, cấm chế của Vương Lâm không chút lưu tìnhdong tam mu lậu cho thuê phòng trọ cho thuê phòng trọ nhạc sàn cực mạnh tư vấn pháp luật qua điện thoại công ty luật hà nội số điện thoại tư vấn luật dịch vụ thành lập doanh nghiệp mà tạo thành một vòng tuần hoàn, như vậy sự kích thích cứ trở nên liên tục…Nó xâm nhập vào sâu trong linh hồn và thể xác của Diêu Tích Tuyết. Chỉ như vậy mới làm nàng không thể tĩnh tâm, không thể bước vào bên trong cảm giác minh ngộ vừa mới được hình thành.

  Sau khi làm xong tất cả những chuyện này, Vương Lâm điểm tay phải về phía trước, quả cầu cấm chế trải rộng ra bốn phía thân thể người con gái này lập tức thu nhỏ lại. Nó hóa thành một quả cầu nhỏ rồi bị Vương Lâm bỏ vào túi trữ vật.

  ReplyDelete